Znaczenie książki w edukacji

Należymy do społeczeństwa coraz bardziej obrazkowego. Zapominamy, że słowo pisane jest podstawą naszej kultury. Na szczęście ważność czytania jest dostrzegana przez wielu mądrych ludzi, którzy pragną ową umiejętność podnieść ponownie do rangi najważniejszej. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest też podstawą sukcesu dziecka w szkole i życiu. Od razu trzeba sobie powiedzieć, że są pewne specyficzne trudności w tym zakresie, które powinny być rozpoznane i leczone. Są one określane mianem dysleksji. Mówimy jednak o trudnościach, które wynikają z zaniedbania, przywiązywania przez rodziców zbyt małej wagi do nauczenia dziecka tej podstawowej czynności. Na szczęście są kampanie społeczne, które w myśleniu rodziców uczyniły prawdziwy wyłom. Rodzice zdają sobie sprawę, jak ważne jest, by od najmłodszych lat czytać dzieciom, a potem czytać z dziećmi. Książki są obecne w wielu domach. Tym bardziej książki dla dzieci. Maluchy, które mają kontakt z książką od najmłodszych lat nie mają większych trudności z nauką. Są bardziej elokwentne. Posiadają dość duży zasób wiedzy i umiejętności. Ich słownictwo jest bogate. Nic więc dziwnego, że takie dzieci odnoszą sukces w szkole. Szkoła ma to wspomagać i właściwie ukierunkowywać. Wiadomo, że czytanie było zawsze czynnością elitarną. Nie skazujmy naszych dzieci na życie obok tej elity.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: