Znaczenie grupy rówieśniczej w edukacji

Grupa rówieśnicza odgrywa ogromną rolę w edukacji dziecka, a także w jego codziennym życiu. Dziecko idąc po raz pierwszy do przedszkola, spotyka się z nowymi osobami, które nie są jego opiekunami i rodziną, a rówieśnikami, na których akceptacji mu zależy. Chce być dostrzegane, włączane do zabawy, akceptowane. Z tą akceptacja bywa bardzo różnie. Są dzieci, które doskonale radzą sobie w grupie, nie mają żadnych problemów z włączeniem się do zabawy i wspólnej pracy. Ich towarzystwo jest pożądane i akceptowalne. Takie dziecko doskonale rozwija się, chętnie chodzi do przedszkola i szkoły. Nawet, jeśli ma jakieś problemy z nauką, łatwiej jest mu je pokonać. Niestety jest też grupa dzieci, która ma poważny problem z włączeniem się do grupy. Czasami są to cechy charakterologiczne dziecka, które powodują, że jest mu zdecydowanie trudniej zdobyć uznanie i przyjaźń rówieśników. Czasami jest to też efekt wychowania. Dzieci, na których jest skoncentrowana cała uwaga rodziny, mają trudności z pogodzeniem się, że nie są najważniejsi, że grupa rządzi się swoimi prawami. Tu potrzebna jest duża uwaga rodziców oraz właściwe prowadzenie grupy przedszkolnej lub klasy przez wychowawcę. Dzieci w szkole zawsze zauważą pewna „inność” rówieśników. Właściwe przygotowane w owej inności widzą bogactwo. Jeśli nie będzie się zwracało uwagi na zachowanie mogą ową inność prześladować i wyśmiewać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: