Wzrost znaczenia grupy rówieśniczej

Wraz z wiekiem dziecka wzrasta rola grupy rówieśnicze. Już nie rodzice i rodzina mają decydującą rolę. Młodemu człowiekowi coraz bardziej zależy na opinii rówieśników. Pragnie wkupić się w ich łaski i trafić do jakiejś zbiorowości, gdzie się jest akceptowany. To normalne i tak po prostu przebiega rozwój społeczny dziecka. Nasze zaniepokojenie powinno jednak budzić, kiedy ta grupa ma negatywny wpływ na dziecko i jego zachowanie. Skupmy się jednak nad pozytywnymi aspektami grupy. Dzięki niej dziecko uczy się pewnych zachowań społecznych, dostosowuje się do tego, że nie zawsze jednostka jest najważniejsza. Potrafi zająć odpowiednie miejsce w grupie. Grupą jest klasa, osoby uczęszczające na określone kółka. Można znaleźć się w grupie podczas uczestnictwa we wspólnych wyjazdach, spotkaniach. Często jest ona tworzona przez osoby wyznające określone wartości lub uprawiające wspólne hobby. Przynależność do grupy przyjaciół, która się wzajemnie wspiera, współpracuje ze sobą i sobie pomaga ma bardzo pozytywny wpływ na dzieci, dodaje im skrzydeł, powoduje, że dobrze czują się w określonym środowisku. Mają też poczucie wsparcia i przynależności, nie czują się samotne i odrzucone. Niestety trzeba też zauważyć, że są momenty, kiedy grupa ma negatywny wpływ na dziecko, a potem młodego człowieka. Wyznawanie określonych zasad, celów, a także przechodzenie pewnych rytuałów może być zagrożeniem dla naszego dziecka, jeśli są one społecznie nieuznawalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: