Wybór gimnazjum dla dziecka

Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim dobrem własnego dziecka oraz oczekiwaniami naszymi, a także jego. Każdy nastolatek, który kończy szkołę podstawową jest administracyjnie przypisany do rejonowego gimnazjum. Każdą szkołę powinno się poznać zanim potwierdzimy gotowość do skorzystania z jej oferty. Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość wyboru innego gimnazjum spoza naszego rejonu. Przeglądając oferty innych szkół należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Pierwszym są podstawy procesu kształcenia i wychowania czyli misja i wizja rozwoju szkoły, programy oraz plan zajęć szkolnych oraz oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Można też zwrócić uwagę na informacje prestiżowe np. o miejscu w rankingu, udziale uczniów czy nauczycieli w programach rządowych lub pozarządowych, o różnych certyfikatach czy też o wynikach sprawdzianów wewnątrzszkolnych i egzaminach zawodowych. Jeżeli szkoła nie chwali się wynikami egzaminu gimnazjalnego to wystarczy zajrzeć na stronę OKE, gdzie każdego roku są publikowane raporty opisujące przebieg i wynik egzaminu. Te wszystkie czynniki są niezwykle cenne. Pozwalają nam na wyrobienie sobie wstępnej opinii o szkole. Jeśli wybór pada na publiczną szkołę spoza własnego rejonu trzeba wcześniej sprawdzić u dyrektora zarządzającego placówką czy dysponuje wolnym miejscem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: