Trzeba zdawać maturę

Jeśli ktoś wybiera naukę w liceum ogólnokształcącym, musi się już od początku przygotowywać solidnie do matury. Matura została w znaczy sposób zreformowana. Niektórzy uważają, że nie trzeba posiadać zbyt dużej wiedzy, żeby ją przyzwoicie zdać. Dobrze zdana matura jest przecież przepustką na dobre studia. Uczelnie nie organizują jak to było dawniej samodzielnych egzaminów, tylko rekrutują na podstawie matury. Praktycznie na każdy kierunek studiów i na każdą uczelnie wymagane są inne przedmioty i w innym zakresie. Dlatego trzeba mieć jasne i sprecyzowanie plany już pod koniec drugiej klasy licealnej, by wybrać na maturze określone przedmioty. Dla wszystkich maturzystów obowiązkowe są jedynie język polski, matematyka i język obcy, wszystkie w zakresie podstawowym. Maturzyści powinny też samodzielnie przygotować prezentację maturalną z języka polskiego. Wszystkie pozostałe przedmioty są do wyboru maturzysty, tak jak do wyboru jest poziom trudności. Można zdawać maturę w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Warto się, przed podjęciem decyzji zastanowić, jakie przedmioty zdawać i w jakim zakresie. Aby zdać maturę ma poziomie podstawowym, należy rozwiązać minimum trzydzieści procent zadań. Wszystkie przedmioty zdaje się pisemnie, a są one sprawdzane przez komisje zewnętrzną i egzaminatorów państwowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: