Test szóstoklasisty na zakończenie podstawówki

System edukacji szkolnej w Polsce zakłada, że uczeń po zakończeniu każdego etapu edukacji pisze test sprawdzający jego umiejętności. Obecnie edukacja w podstawówce trwa sześć lat, a nie tak jak do niedawna osiem lat, i po tych sześciu latach uczniowie piszą egzamin szóstoklasisty. Egzamin składa się części humanistycznej, której podstawą jest język polski i historia, a także z części matematyczno-przyrodniczej, gdzie znajdują się zadania z matematyki i przyrody. Na teście można zdobyć maksymalnie 40 punktów. Jest to wynik, który zdarza się osiągać najlepszym uczniom w klasie i w szkole. Test szóstoklasisty ma an celu sprawdzenie umiejętności ucznia. Chodzi także o to, aby ocenić poziom kształcenia w danej szkole. Trzeba przyznać, że taki pierwszy poważny egzamin to stres dla każdego ucznia, dlatego też uczniowie często dają ponieść się emocjom i test nie wypada im najlepiej, choć wcześniej mięli na przykład bardzo dobre oceny. Nauczyciele danych przedmiotów przygotowują uczniów pod kątem testu na zakończenie podstawówki, dlatego też częste są lekcje powtórkowe materiału z kilku lat edukacji. Szkoły przeprowadzają także egzaminy próbne, które dają ogląd na to z czym uczeń ma największy problem i możliwość doszkolenia dziecka przed egzaminem właściwym. Po skończeniu podstawówki dziecko udaje się do gimnazjum i tam znowu pisze test na zakończenie kolejnych trzech lat edukacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: