Szkoła podstawowa jako najważniejszy etap edukacji

Obecnie w Polsce nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat i stanowi z punktu widzenia rozwojowego najważniejszy etap edukacji. Ma to związek z faktem, że edukacja w szkole podstawowej przypadka na okres bardzo intensywnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego, w trakcie którego zmiany dokonują się błyskawicznie, a dzieci w ciągu zaledwie kilku lat stają się nastolatkami, a potem dorosłymi ludźmi. Zazwyczaj rodzice dziecka dbają o to, aby trafiło ono do pierwszej klasy mając za sobą niezwykle istotny etap wychowania przedszkolnego, jednak autorzy reformy oświatowej podkreślają fakt, że pierwsze lata spędzone w szkole podstawowej to idealny moment na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wywodzących się z różnych środowisk i startujących z różnego poziomu rozwojowego. Intensywność zmian rozwojowych sprzyja uzupełnieniu ewentualnych braków we wszystkich sferach, zarówno intelektualnej, jak i społecznej, a także związanej bezpośrednio z dojrzałością emocjonalną i psychiczną dorastającego młodego człowieka. Dlatego bardzo często można usłyszeć, że szkoła podstawowa to nie tylko miejsce gdzie dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć. Uczą się również budować relacje z innymi ludźmi, samodzielnie myśleć, radzić sobie ze stresem i pierwszymi niepowodzeniami, a także odnosić pierwsze sukcesy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: