Sprawdzanie wiedzy uczniów

Szkoła jest teraz oceniana na podstawie wyników nauczania, które są sprawdzane co roku na testach i egzaminach. Wtedy mamy możliwość oceny tego, co nauczycielom, szkole udało się zrobić. Nie zawsze jest to ocena wiarygodna, ale zawsze jakaś jest. Pierwszy sprawdzian jest dla dzieci, które kończą trzecią klasę szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu trzecioklasistów nie wpływają na dalszy wybór szkoły, ani nie mają większego przełożenia na oceny. Wskazują jednak w jakich zakresach dziecko daje sobie radę, a nad jakimi musi jeszcze popracować. Taki sprawdzian łączy wiadomości z języka polskiego, matematyki i przyrody. Drugim niezwykle ważnym sprawdzianem jest test szóstoklasisty. Nie można go nie zdać, ale każdy z uczniów kończących klasę szóstą do egzaminu przystąpić powinien, a właściwie musi. Na sprawdzianie dokonuje się oceny wiadomości, jakie uczeń nabył podczas sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Tutaj wyniki egzaminu są istotne dla uczniów, którzy chcą uczyć się w szkołach poza swoim okręgiem. A takich uczniów z roku na rok przybywa. W tej chwili test szóstoklasisty trwa sześćdziesiąt minut i obejmuje wiadomości z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, muzyki i historii sztuki. Przewidywana jest reforma tego systemu, której wynikiem będzie podzielenie egzaminu na część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: