Reforma edukacji w Polsce

Od czasów uzyskania niepodległości oraz przez drugą połowę dwudziestego wieku obserwujemy rozwój edukacji. Często zdarzało się tam, że stare modele szkolnictwa wracały do szkół a nowe okazywały się nieskuteczne. W kilkunastu ubiegłych latach można było zauważyć reformę edukacji, która właśnie przywróciła szkielet przedwojennego porządku. Wycofanie ośmiu klas szkoły podstawowej na rzecz wprowadzenia gimnazjum i skrócenie czasu uczęszczania do liceum, z czterech na dwa lata, zmieniło formę edukacji. Niektóre głosy przeciwne mówią o nieskutecznym podziale wiekowym, gdyż odseparowanie nastoletniej młodzieży od starszych może doprowadzić do patologicznych przypadków. Jednak reforma ma swoje plusy. Sześcioletnia podstawówka i dwie trzyletnie szkoły pozwalają na lepsze odnalezienie pasji i zainteresowań młodego człowieka. Zmiana szkoły wedle takiego podziału pozwala na określenie przyszłego profilu. Już w gimnazjach możemy zauważyć skłonności humanistyczne bądź matematyczno-przyrodnicze u dziecka. Dlatego ważne jest, aby nie zrobić krzywdy na siłę kształcąc w nieodpowiednim kierunku. Określenie profilu naukowego pozwala na osiągnięcie lepszych wyników ucznia oraz lepszego przygotowania do studiów i przyszłego życia zawodowego. Reformy co jakiś czas zmieniają się, jednak najważniejsza jest wolność umysłowa dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: