Przygotowujemy dzieci do egzaminów

Zadaniem szkoły jest odpowiednie przygotowanie dzieci do egzaminów. Nie jest to jednak tylko jedyna rola szkoły. Niestety wiele osób w nieprofesjonalny sposób ocenia jakość nauczania na podstawie wyników egzaminacyjnych. Tymczasem prawdziwa szkoła nie tylko naucza, ale i kształtuje różnorodne umiejętności, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wychowuje i kształtuje osobowość młodego człowieka. Warto jednak dobrze przygotować dzieci do testów szóstoklasistów, bo jest to jednak pewna wizytówka szkoły. Trzeba już od najmłodszych szkolnych lat uczyć logicznego myślenia i rozumowanie problemowego. Dzieci powinny śledzić otaczająca rzeczywistość i dawać sobie radę z uczestnictwem w niej. Nauka powinna czemuś służyć, być po coś, nie tylko dla samego pomnażania wiedzy. Jeśli dziecko potrafi przeprowadzać skomplikowane obliczenia, a nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce, sama wiedza na niewiele mu się przyda. Przygotowanie dziecka do egzaminów polega na ćwiczeniu nabytych umiejętności i sprawności. Wbrew powszechnym i obiegowym opiniom tej wiedzy nie jest znowu tak dużo. Z języka polskiego dziecko powinno umieć pisać opowiadania twórcze, teksty użytkowe, używać dialogu, analizować i interpretować proste wiersze. Matematyka i przyroda to przede wszystkim umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, a historia to rozumienie najważniejszych procesów historycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: