Przygotowanie dzieci do szkoły

Jeśli chcemy, by nasze dzieci odniosły w szkole sukces, musimy na ten sukces pracować już od najmłodszych lat. Z dziećmi trzeba rozmawiać, rozwijać ich zainteresowania i umiejętności, dużo czytać, rozwiązywać różnego typu zadania, zagadki. Pokazywać świat i starać się go tłumaczyć. Czas, który poświęcamy dziecku na pewno zaprocentuje w późniejszym wieku. Większość rodziców od chwili narodzin dziecka wiążą z nim określone nadzieje i jest przekonana, że w życiu dobrze im się powiedzie. Dzieci od najmłodszych lat otaczane są wsparciem i pomocą. Rodzice starają się o najlepsze zabawki, najpiękniejsze ubrania. Pilnie śledzą każdy ruch malucha, uważają, że najszybciej podniosło główkę, najpiękniej się uśmiecha, najszybciej powiedziało pierwsze słowa. Towarzyszom im w pierwszych przedszkolnych sukcesach i przeżywają wszelkie niepowodzenia. Są też przekonani, że ich dziecko będzie się najlepiej uczyło i otrzymywało w szkole same pochwały. Jeśli tak nie jest, nie zawsze potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji. Winią najpierw dzieci, potem szkołę i nauczycieli. Niewiele osób potrafi poszukać prawdziwych przyczyn szkolnych niepowodzeń i pracować nad ich zniwelowaniem. Tymczasem, jeśli rodzice naprawdę dzieciom towarzyszą i je wspierają, dość wcześnie zauważą pewne niepokojące sygnały, które każą myśleć, że dziecko w nauce szkolnej trzeba będzie wspierać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: