Problem braku kompetencji w edukacji

Bardzo poważnym problemem współcześnie jest brak merytorycznego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu. Po reformie edukacji pojawiło się mnóstwo takich osób. Po ukończeniu słabych pod dyplomowych studiów osoby uczą poważnych przedmiotów takich jak matematyka czy język polski. Przygotowanie do matury w takich przypadkach jest niemożliwe. Niekompetencja wiąże się niskim poziomem nauczania pod dyplomowego. Osoby o wykształceniu zupełnie innym niż to w jakim pracują zawodzie to bardzo duży odsetek pracujących. Nie można wymagać od matematyka aby uczył biologi bądź historii. Takie sytuacje pojawiają się coraz częściej. Winę za to ponosi reforma szkolnictwa, która wymagając od nauczycieli drogi rozwoju zawodowego zatarła ich twarde kompetencje. Nauczyciel wedle dawnego rozumienia to magister jakiejś dziedziny. Może on zatem skończyć kilka kierunków studiów i w nich nauczać. Niektóre studia nie magisterskie mają taki sam status co magisterskie i w tym jest problem. Osoba wykupująca taki kurs będąca z zawodu na przykład nauczycielem fizyki może finalnie uczyć polskiego. Zajęcia na takich kursach są fikcją a jedynym ich efektem dyplom ukończenia. Taka sytuacja jest niedorzeczna i godzi w wykształcenie obywateli. Najprostszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rzetelność dyrekcji, która powinna prowadzić selekcję grona pedagogicznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: