Poziomy edukacji w naszym kraju

Każde państwo przywiązuje ogromną wagę do stworzenia spójnego i nowoczesnego systemu edukacji. Istotna jest zarówno zawartość merytoryczna programów nauczania, jak i formalny sposób podziału edukacji na kilka etapów. Niemal w każdym kraju przyjęte w praktyce rozwiązania organizacyjne się różnią, co wynika przede wszystkim ze specyfiku danego państwa oraz doświadczeń historycznych zebranych pod tym względem. W Polsce przez wiele lat obowiązywał podziała na trwającą osiem lat szkołę podstawową, po której uczeń miał do wyboru kontynuowanie nauki w szkole zawodowej, technikum, liceum kierunkowym (inaczej zawodowym) lub czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Ukończenie technikum lub liceum egzaminem maturalnym dawało prawo do startowania do egzaminów wstępnych na wybrany kierunek studiów. Kilkanaście lat temu przeprowadzono reformę edukacji. Szkoła podstawowa została skrócona do sześciu lat. Następnie uczeń idzie do gimnazjum trwającego trzy lata. Na tym kończy się formalna edukacja na poziomie podstawowym. Następnie można wybrać liceum, po którym jeśli ktoś jest zainteresowany kontynuowaniem nauki, może dostać się na studia pierwszego lub drugiego stopnia. Pierwsze kończą się uzyskaniem licencjatu, drugie tytułem magistra. Wykształcenie wyższe ma dziś spory odsetek obywateli naszego kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: