Od kiedy do szkoły?

Szkoła podstawowa w obecnym kształcie to dzisiaj wielki eksperyment nie tylko edukacyjny. Ożywione dyskusje towarzyszące pomysłom wychodzącym przede wszystkim ze strony rządu i ministerstwa, żeby uczniowie rozpoczynali naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej o rok wcześniej niż dotychczas, a więc już w wieku lat sześciu, są dowodem, jak bardzo kontrowersyjna jest to kwestia. W dyskusjach padają rozmaite argumenty z wielu stron. Niektóre z nich rzeczywiście mają charakter merytoryczny, inne z kolei podyktowane są emocjami. Głos należy się przede wszystkim rodzicom sześciolatków, którzy mieliby wcześniej rozpoczynać edukację, ale równie istotne jest stanowisko, jakie zajmują specjaliści, a więc przede wszystkim nauczyciele oraz pedagodzy szkolni, a także psycholodzy rozwojowi. Swoje zdanie wyrażają również kolejni ministrowie edukacji i wszyscy, dla których losy edukacyjne dzieci oraz młodzieży leżą na sercu. Zdania na temat optymalnego wieku pójścia przez uczniów do szkoły są podzielone. Zwolennicy posyłania uczniów do szkoły podstawowej już w wieku sześciu lat podnoszą argumenty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych i różnic w poziomie rozwoju, które miałaby zniwelować wcześniej rozpoczynana nauka, a także problemy związane z niebezpiecznie zbliżającym się niżem demograficznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: