Nowy program UE – mobilna młodzież

Na lata 2014-2020 Unia Europejska przygotowała nowy projekt, który ma zastąpić obecnie wdrażany program edukacyjny Erasmus czy Edulnik. Program ma cztery kierunki działania takie jak rozwijanie kluczowych kompetencji i osiąganie zadowalających efektów adekwatnych do potrzeb rynku pracy, zwiększenie liczby osób uczących się dłużej i wybierających szkoły wyższe lub jej odpowiedniki, weryfikacja aktualnego stanu mobilności edukacyjnej, usunięcie przeszkód mobilnych. W planach jest założenie specjalnej strony informującej o nowych możliwościach nauki w Europie. Ostatnim punktem jest obniżenie bezrobocia wśród młodzieży poprzez zmniejszenie segmentacji rynku pracy oraz ułatwienie młodym ludziom przejście ze szkoły do pracy. Postulaty te mają być realizowane na poziomie edukacji szkolnej wśród młodzieży, studentów oraz uczniów szkół zawodowych. Nacisk, który będzie położony na wsparcie mobilności w środowisku wiążę się z rozszerzeniem możliwości edukacyjnych. Uczniowie będą mogli przez część roku szkolnego kontynuować naukę w partnerskiej szkole za granicą, a studenci wyjeżdżać na studia licencjackie czy magisterskie. Najmocniejszym postulatem jest lepsze odnalezienie się na rynku pracy młodych osób, ponieważ jest to najczęściej wymieniany problem, z jakim zmaga się dzisiejsza młodzież.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: