Nauka szkolna jest obowiązkowa

Obowiązek nauki szkolnej przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej funkcjonuje w krajach rozwiniętych na wszystkich kontynentach i pod każdą szerokością geograficzną. Ten obowiązkowy etap edukacji muszą odbyć wszystkie dzieci. Dopilnowanie tego, żeby dziecko regularnie uczęszczało na lekcje to z kolei obowiązek spoczywający na jego rodzicach. Muszą oni o to zadbać, gdyż w przeciwnym wypadku mogą ich spotkać przykre konsekwencje nawet w postaci prawnej. W najgorszym wypadku, jeśli winni są pod tym względem rażących błędów z powodu niewydolności wychowawczej, ich dziecko zostanie umieszczone w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Czas trwania nauki na poziomie podstawowym liczony liczbą klas był w naszym kraju kilkakrotnie zmieniany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zmieniały się również programy nauczania, metodyka, sposoby kształcenia przyszłych nauczycieli i pomoce naukowe. Reformy dotyczyły również kwestii organizacyjnych. Jeszcze do niedawna szkoła podstawowa trwała osiem lat. W ramach licznych zmian związanych z przeprowadzoną reformą edukacji czas trwania nauki w szkole podstawowej skrócono do lat sześciu, a ponadto wydzielono kolejny poziom czyli gimnazja, w których nauka trwa trzy lata. Rodzice muszą dopilnować, aby ich dziecko dopełniło obowiązku szkolnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: