Nauka dziecka – w szkole czy w domu?

Przebiegająca normalnym trybem edukacja rozwijającego się człowieka przebiega od wychowania przedszkolnego poprzez szkołę, kończąc się na wykształceniu pozaszkolnym. Formalna edukacja umożliwiająca otrzymanie świadectw i dyplomów poświadczające zakończenie poszczególnych etapów nauki odbywa się w placówkach oświatowych czyli po prostu szkołach. Uczeń idzie na lekcje, tam zdobywa wiedzę i umiejętności, a następnie wraca do domu, w którym odrabia zadania domowe, czasami korzystając z dodatkowych korepetycji, jeśli nie nadąża za programem nauczania. Tak wygląda standard. Nie jest to jednak jedyna możliwa forma edukacji dozwolona w naszym kraju i przewidziana w szczegółowych przepisach. W przypadku niektórych uczniów zdecydowanie lepiej sprawdza się nauczanie indywidualne, zwłaszcza jeśli są to dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, które utrudniałyby im odnalezienie się w środowisku szkolnym, na przykład z nadpobudliwością psychoruchową. W takiej sytuacji rodzice mogą wnioskować o indywidualne nauczanie, które odbywa się w domu. Do dziecka przychodzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a wiedza zdobyta w toku takiej edukacji jest następnie sprawdzana podczas egzaminów. Oczywiście, takie rozwiązanie poza licznymi zaletami ma również wady, jak choćby brak systematycznego kontaktu z rówieśnikami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: