Edukacja wspomaga rozwój w każdym wieku

Wiele osób wychodzi z założenia, że ukończenie szkoły i wejście w dorosłe, w pełni samodzielne życie to koniec edukacji. Niektórzy są z tego nawet zadowoleni, ponieważ nigdy nie lubili chodzić do szkoły, a nauka i zdobywanie wiedzy nie sprawiały im żadnej przyjemności. Przyjmują więc fakt zakończenia formalnej edukacji z niejaką ulgą, zadowoleni, że przykre doświadczenia związane z nauką szkolną raz na zawsze mają za sobą. Niektórzy nie mieli wystarczających zdolności, żeby odnosić w szkole sukcesy inni nie potrafili znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami, jeszcze innym trudno było zaakceptować systematyczny charakter obowiązków i podporządkować się normom panującym w szkole oraz wymaganiom ze strony nauczycieli. Niezależnie od tego, jakie są powody niechęci do nauki, to zawsze ogromna szkoda, że ktoś przestaje się interesować poszerzaniem wiedzy. Ogranicza sobie w ten sposób możliwość rozwoju nie tylko zawodowego, ale i osobistego, bo przecież osoba lepiej wykształcona, więcej wie i rozumie, a jej ogólna wiedza o świecie plasuje się na wyższym poziomie. Niektórzy próbują te braki nadrobić w późniejszym wieku, stąd taka popularnością cieszą się szkoły dla osób dorosłych albo po prostu rozwijać swoje zainteresowania i w tym celu uczęszczają na zajęcia uniwersytetów trzeciego wieku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: