Edukacja w czasach starożytnych

Nie wiadomo jak dokładnie wyglądał system edukacji w czasach starożytnych. Można jednak znaleźć sporo źródeł historycznych na podstawie których możemy odtworzyć jak wyglądało tworzenie nauki. Polegała głównie na relacji mistrz – uczeń, filozofowie zbierali wokół siebie słuchaczy i wpajali im zasady życia. Zazwyczaj nauczyciela wybierała rodzina, zgodnie z przeznaczeniem jakie miało dziecko. Syna zamożnego patrycjusza oddawano przeważnie znakomitym osobistością. Niższe warstwy społeczne szkolono oddając na naukę do pracowników fizycznych. Istniały w starożytności również instytucje zbiorowe. Likejon nauczał w swojej szkole, do której można było zapisać dziecko, od jego imienia współcześnie mamy licea. W ogrodach Akademosa również uczono przyszłych obywateli, od jego imienia z kolei mamy dzisiejsze akademie. Istniały zatem różne drogi rozwoju, jakie mogli wybrać rodzice swojej pociechy. Dosyć popularnym edukacji było też wojsko. W starożytnej Sparcie chłopiec po ukończeniu siódmego roku życia zobowiązany był pójść do armii. Jednak prócz dyscypliny oraz wojskowości przyswajał on niezbędną wiedzę naukową i kulturalną. Uczył się śpiewu i kształtował postawy właściwego zachowania. Tworzeniem nauki oraz edukacją zajmowały się też biblioteki, na przykład Aleksandryjska, oraz sfery duchowne. W dzisiejszej popkulturze dosyć mocno mamy zakorzeniony fakt, iż kapłani w Egipcie byli niezwykłymi konstruktorami i naukowcami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: