Edukacja pod opieką ministerstwa

Jednym z dwóch ministerstw zajmujących się w Polsce kwestiami formalnej edukacji jest MEN czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do 2006 roku takie sprawy miało w swojej gestii Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale uznano, że korzystniejsze będzie wydzielenie z niego osobnego ministerstwa zajmującego się szkolnictwem wyższym i nauką. Nowy organ administracji rządowej nazwano MEN i od tamtej pory zajmuje się on wszystkimi sprawami dotyczącymi wychowaniem i oświatą. Zakres jego działań jest bardzo szeroki. Podlegają mu wszystkie sprawy związanie z wychowaniem przedszkolnym oraz szkolnym na wszystkich poziomach, począwszy od szkół podstawowych i gimnazjów, poprzez kształcenie zawodowe i specjalne, a skończywszy na kształceniu ogólnym. Szeroko pojęta polityka państwa wobec dzieci i młodzieży to najważniejszy obszar zainteresowania i aktywności administracyjnej MEN. Wypełnia ono liczne zadania związane z opracowywaniem programów nauczania, podręcznikami oraz zalecanymi środkami i metodami nauczania. W jego gestii leży także zapewnianie stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji albo uczniów wykazujących ponadprzeciętne zdolności potwierdzone w wynikach nauczania. Zadaniem ministerstwa jest też nadzór nad zatrudnianiem i wynagradzaniem nauczycieli oraz ich awansami zawodowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: