Edukacja jako przedmiot zainteresowania nauki

Edukacja doczekała się dziedziny naukowej, która uczyniła ją przedmiotem swojego zainteresowania. Spójny i obszerny zbiór nauk dotyczących wykształcenia oraz wychowania człowieka w kontekście całego jego życia nazywa się pedagogiką. Główny obszar zainteresowań pedagogiki skupia się na formach, metodach i środkach organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych, a także ich najważniejszych celach i treściach nauczania. Jest zaliczana do grupy nauk społecznych i humanistycznych. Dotyczy zarówno teorii opisujących działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wobec dzieci i młodzieży, jak i praktyki tych działań. Sama nazwa pedagogiki wywodzi się z języka greckiego, gdzie pedagog był w dosłownym i metaforycznym znaczeniu kimś, kto prowadzi dziecko. Słowo edukacja pochodzi natomiast z łaciny i związane jest ze sztuką wychowania. Znaczenie i zakres zarówno samego słowa edukacja, jak i pedagogika, zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni dziejów. W Polsce przyjęło się, że procesy wychowania, kształcenia i nauczania dotyczą głównie dzieci i młodzieży, chociaż w innych krajach czasami rozszerza się je również na oddziaływania skierowane na osoby dorosłe. W naszym kraju zagadnieniami edukacyjnymi i pedagogicznymi wobec dorosłych zajmuje się andragogika, będąca jednym z działów pedagogiki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: