Edukacja etyczna w środowiskach akademickich

Współcześnie dominuje paradygmat neopozytywistyczny. Coraz większa grupa laików i konsumentów zapomina o duchowej sferze człowieka. Ograniczenie bytowania ludzkiego tylko w jedną stronę może prowadzić do ciężkich powikłać i zezwierzęcenia. Niezbędna do wyrównania tej dysharmonii jest etyka. Edukacja pod tym kontem wyprowadza ludzi ze ślepego zaułka i pokazuje inne radości z życia niż czysto fizyczny jego wymiar. Zachowanie się w społeczeństwie to wzajemny szacunek oraz miłosierdzie. W przeszłości widzimy wiele wypaczeń, jakie sprowadziły zagładę i wojny na ludzkość. Brak edukacji etycznej w szkolnictwie jest szkodliwy a brak w środowiskach akademickich zupełnie. Każdy uniwersytet winien mieć w swoim ciele jednostkę odpowiedzialność za wychowanie moralne swoich naukowców. W innym przypadku nauka przez nich prowadzona mogłaby zabrnąć w złą stronę. Faszyzm czy eksperymenty na ludziach to tylko nieliczne przykłady na brak etyki. Nauka w umysłach starożytnych była ważnym elementem i bardzo moralnym. Nie można było nią walczyć czy używać jej do politycznych celów, była czysta. Współcześnie również musimy zachować jej ludzki wymiar, gdyż to ona jest najwyraźniejszym śladem człowieka. Edukacja etyczna ma na celu niedopuszczenie do zrujnowania całego dorobku, który za sobą nauka i kultura niesie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: