Dorośli także się edukują

Dorosłe osoby, które dawno już przestały chodzić do szkoły, czasami po latach podejmują decyzję o tym, aby do niej wrócić. Oczywiście nie do szkolnej klasy, z którą spędzili młode lata, ale do kontynuowania nauki w systemie szkolnym. Przyczyn, które stoją za taką decyzją, może być mnóstwo. Niektóre z nich związane są z osobistym pragnieniem rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy o świecie, rozwijania pasji i zainteresowań. Niezwykle często przewijającym się powodem do uzupełnienia wykształcenia jest ciekawość świata i pragnienie poznania nowych osób, co jest charakterystyczna potrzebą zwłaszcza dla ludzi w starszym wieku, którzy czują się nieco osamotnieni po opuszczeniu przez dzieci gniazda rodzinnego. Częstym motywem podawanym przez osoby z tej grupy jest również chęć nabycia lub uzupełnienia jakichś konkretnych umiejętności, czy to praktycznych czy zawodowych. Potrzeba nabycia zupełnie nowych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji najczęściej wynika z konieczności elastycznego dostosowywania się do zmian na rynku pracy, rosnących wymagań ze strony pracodawców oraz zmian o charakterze społecznym i gospodarczym, wymagających mobilności i umiejętności adaptacyjnych. Nowe umiejętności zwiększają szansę na znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy czy wręcz całkowitą zmianę zawodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: