Dawne podejście do edukacji oraz szkolnictwa

W czasach przedwojennych szkoła oraz inne instytucje oświatowe miały inny charakter. Szacunek oraz renoma wprowadzała uczniów w pewien dystans. Pozwalał on nauczycielowi na bardzo wiele odstępstw od regulaminu oraz dawał większą władzę. Miało to zarówno plusy i minusy. Czasami wymagał zbyt wiele i pozwalał sobie za dużo a czasem takie stanowisko mogło być pomocne. Współczesny model edukacji sprowadził na szkoły widmo prześladowań nauczyciela, szczególnie wśród szkół o niskiej renomie. Kiedyś taka sytuacja była nie do pomyślenia, nauczyciel bowiem należał do wyższej kasty społecznej wywodzącej się głównie ze szlachty. Szacunek jakim obdarzony był pedagog uczył pewnego społecznego porządku oraz grzeczności. Skuteczniej on normował zachowania względem instytucji oraz osób starszych. Pewna etykieta eleganckiego obywatela była najważniejszym elementem w relacjach międzyludzkich. Uczeń musiał być ubrany w przypisany mu uniform i posługiwać się kulturalnym językiem. Nawet, dzisiaj nie do pomyślenia, kary cielesne wyglądały z klasą. Uczeń w przedwojennej szkole był kształtowany na eleganta. Człowiek po maturze musiał zachowywać się zgodnie z pewnymi zasadami obowiązującymi inteligencję. Dzisiejsze slangowe języki oraz przekleństwa w tamtych czasach byłyby nie do pomyślenia. Może wtedy nauka wyglądała ostrzej ale miała swój wymiar elitarny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: