Człowiek wyedukowany czyli jaki?

Najbliższe pojęciu edukacja jest określenie wykształcenie, więc w gruncie rzeczy można stwierdzić w największym uproszczeniu, że człowiek wyedukowany to człowiek wykształcony. Chodzi tutaj o wykształcenie o charakterze formalnym, odbywające się w ramach oficjalnego systemu edukacji, czyli w szkołach i na uczelniach wyższych. Fakt, że człowiek zdobył wykształcenie na określonym poziomie, potwierdzają świadectwa. Dowodem posiadania wykształcenia średniego jest świadectwo maturalne. Z kolei dyplom licencjata potwierdza wykształcenie na poziomie wyższym i ukończenie studiów pierwszego stopnia. Tytuł i dyplom magistra otrzymują osoby, które ukończyły studia magisterskie, zorganizowane jako kontynuacja studiów pierwszego stopnia lub samodzielne, zazwyczaj pięcioletnie studia. Czasami nieco na wyrost zakłada się, że edukacja jest również gwarancją, że wykształcony człowiek będzie mądry i inteligentny. Nie zawsze, niestety, bywa to prawdą., bo inteligencja oznacza ogólny poziom umiejętności poznawczych i sprawności intelektualnej w przyswajaniu i organizowaniu zdobytej wiedzy, co niekoniecznie wymaga formalnego wykształcenia. Natomiast mądrość jest pojęciem tak szerokim, że trudno ją definiować w ramach krótkiego artykułu, ale z pewnością nawet najlepsza edukacja nie wystarczy do tego aby ją posiąść.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: