Co po gimnazjum

Nauka w gimnazjum jest tylko kolejnym etapem w edukacji. Po zdanych pomyślnie egzaminach, można już pomyśleć o szkole średniej. Reforma edukacji zmieniła dawny system kształcenia, z czego nie wszyscy są zadowoleni, uważając, że gimnazja są odpowiedzialne za wiele szkolnych niepowodzeń. Szkoły średnie to obecnie licea ogólnokształcące, licea profilowane, szkoły zawodowe i technikum. Licea ogólnokształcące trwają trzy lata i przygotowują młodzież do studiów wyższych. Licea profilowane, technikum i szkoły zawodowe przygotowują do wykonywania określonego zawodu. Nie zamykają jednak drogi do dalszego kształcenia. Wystarczy zdać maturę, by w dowolnym czasie podjąć naukę na studiach wyższych i uzyskać tytuł licencjata, a potem magistra. Nowa reforma oświatowa również ponownie zmienia układ przedmiotów w szkołach średnich. Stawia się bardziej na samodzielność młodych ludzi i wybieranie przez nich ścieżki kariery zawodowej. Wiadomo, że jeśli ktoś będzie chciał pójść na studia humanistyczne, w większym stopniu będzie się przykładał do nauki języka polskiego i historii. Jeśli ktoś myśli o politechnice albo studiach technicznych powinien zdecydować się na dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki. Dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek niezbędna będzie wiedza z biologii i chemii. Młodzi ludzie powinni się więc bardzo dokładnie zastanowić nad kierunkiem kształcenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: