Awans zawodowy nauczycieli

Wraz ze zmianą systemu edukacji zmieniły się też zasady wynagradzania nauczycieli. Obecnie wynagrodzenie zależy nie tylko od wykształcenia, stażu pracy, dodatków, ale przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel, który zaczyna pracę jest stażystą i jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, może rozpocząć staż. We wrześniu jest zobowiązany do napisania planu rozwoju zawodowego, w którym uwzględni etapy swojej działalności w szkole. Otrzymuje też opiekuna, który będzie śledził jego poczynania, a jednocześnie pomagał mu przebrnąć przez różne pułapki systemu. Po dziesięciu miesiącach stażysta pisze sprawozdanie z realizacji stażu, które wędruje do dyrektora szkoły. Na podstawie obserwacji, hospitacji, opinii opiekuna i analizy sprawozdania dyrektor wydaje pozytywną lub negatywną ocenę pracy. Następnie odbywa się specjalny egzamin. Jeśli nauczyciel przejdzie go pomyślnie, otrzymuje tytuł nauczyciela kontraktowego. Teraz musi odczekać dwa lata, by zacząć staż na nauczyciela mianowanego, trwający dwa lata i dziesięć miesięcy. Ponownie pisze plan rozwoju zawodowego, tym razem uwzględniający inne punkty rozporządzenia i otrzymuje opiekuna. Staż kończy się wydaniem opinii i prawdziwym egzaminem, przed specjalnie powołaną komisją. Jeśli egzamin zakończy się pozytywnie (a nie musi) nauczyciel otrzymuje tytuł nauczyciela mianowanego, a jego stosunek pracy zostaje przekształcony. Kolejny etap to nauczyciel dyplomowany, a potem profesor oświaty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: