Aktywne metody pracy z uczniem

Dawniej w edukacji szkolnej uczeń siedział w ławce i musiał jedynie słuchać, a następnie zapamiętywać to, co powiedział nauczyciel. Jak dowodzą naukowcy tego typu sposób przyswajania wiedzy jest mało efektywny, uczeń bowiem zapamiętuje jedynie dziesięć procent wiedzy, którą słyszy. Zupełnie inaczej sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o metody aktywne. Stosujący je nauczyciel ma o wiele większą pewność, że dziecko przyswoi sobie to, co powinno, a dodatkowo będzie umiało wykorzystać wiedzę w praktyce. Doskonale znaną metodą pracy jest praca w grupach. Dzieci otrzymują do wykonania określone zadania i na podstawie zgromadzonych danych i informacji muszą sobie poradzić z danym problemem. Grupa może być dobierana losowo lub bardzo starannie przemyślana. Każda osoba w grupie spełnia inną rolę i inne zadanie. Bardzo popularną i ciekawą metodą jest projekt. Jest to metoda pozwalająca na dużą samodzielność uczniów. Wymaga od nich dyscypliny i starannego zaplanowanie kolejnych działań. Jest ona długofalowa. Może dotyczyć np. wydania tomiku z wierszami uczniów lub przygotowania przedstawienia teatralnego. Drzewo decyzyjne uczy podejmowania decyzji, a także zmierzenia się z konsekwencjami tych decyzji. Gry dydaktyczne są najczęściej stosowane w nauce historii i geografii. Łączą elementy twórczej pracy z zabawą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: